23-24 września 2016, Bydgoszcz, Opera Nova

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OCT w Okulistyce


95

Rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji można dokonać wyłącznie pisemnie
(pocztą, faxem lub e-mailem) podając jednocześnie numer konta, na które ma być
zwrócona wpłacona kwota. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji
wniesiona opłata rejestracyjna może być przepisana na inną osobę wyłącznie po
uzgodnieniu z Biurem Organizacyjnym. Przy rezygnacji z udziału w obradach po
05.09.2016 r. – 50%, natomiast po 19.09.2016 r. opłata rejestracyjna nie podlega
zwrotowi.

Opera Nova
Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz

23-24 września 2016

ORGANIZATOR

Prywatna Klinika Okulistyczna OFTALMIKA
ul. Modrzewiowa 15
85-631 Bydgoszcz
www.oftalmika.pl

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

.
Tel.: .