23-24 września 2016, Bydgoszcz, Opera Nova

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OCT w Okulistyce


Konferencja tradycyjnie składać się będzie z wykładów zaprezentowanych przez zaproszonych gości oraz prezentacji ciekawych przypadków, które zgłosić może każdy uczestnik konferencji.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ciekawych przypadków i podzielenia się swoim bogatym doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu schorzeń oczu.

Regulamin zgłaszania przypadków klinicznych:
1. Do prezentacji w ramach Konferencji można zgłaszać oryginalne przypadki kliniczne dotyczące zastosowania OCT w diagnostyce lub leczeniu chorób przedniego lub tylnego odcinka oka.
2. Najlepsze przypadki zostaną przedstawione przez jednego z autorów na sesji „Przypadki kliniczne” w postaci 6 minutowych wystąpień. Pozostałe będą zaprezentowane w postaci posterów elektronicznych. Wyboru dokona Komitet
Naukowy Konferencji.
3. Każdy przypadek powinien być przedstawiony na maksymalnie 6-7 slajdach. Proponujemy następujący układ prezentacji: Slajd 1: Dane demograficzne, wywiad, Slajd 2: Zdjęcie dna oka lub odcinka przedniego, Slajd 3: Badanie OCT, Slajd 4: Badania dodatkowe: AF, USG, ICG, MR, Slajd 5: Różnicowanie (w punktach), Slajd 6: Rozpoznanie. Możliwy jest inny układ prezentacji zgodnie z upodobaniami autora.
4. Ostateczne wersje prezentacji przygotowane w programie Power Point prosimy przesyłać na adres trembowska@inspirecongress.pl do dnia 11.09.2016.
5. Nadesłanie pracy nie wiąże się z przekazaniem praw autorskich do prezentacji. Organizatorzy nie wykorzystają nadesłanych materiałów w innych celach niż prezentacja podczas sesji kongresu lub w postaci postera elektronicznego.


Wymagania techniczne:
1. Plik Power Point (ostatecznie plik PDF), prezentacje nie mogą zawierać animacji oraz fragmentów filmów
2. Proporcje obrazu: 4:3, układ poziomy
3. Ilość slajdów: od 1 do 7
4. Rozdzielczość, w której będą wyświetlane materiały: 1024×768.

Prezentacje zakwalifikowane do sesji plakatowej zostaną przekonwertowane przed Konferencją do specjalnego programu umożliwiającego uczestnikom ich przeglądanie na monitorach plazmowych.

Komitet Naukowy Konferencji poinformuje autorów, którzy przesłali prezentacje z przypadkiem, czy praca została zakwalifikowana.

Opera Nova
Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz

23-24 września 2016

ORGANIZATOR

Prywatna Klinika Okulistyczna OFTALMIKA
ul. Modrzewiowa 15
85-631 Bydgoszcz
www.oftalmika.pl

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

.
Tel.: .